I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

Konular

 

*BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ/ BiLİŞİM

Bilgi Ekonomisi ve Çağı

Bilgi Yönetimi

Bilgi Liderliği ve Mimarisi

Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı

Bilgi Merkezlerinde Halkla İlişkiler

Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması

Kütüphanelerde Değişim Yönetimi

Bilgi ve Belge Merkezlerinde İnovasyon, Yaratıcılık, Yenilikçilik

Yeni Yapılanmada Dijital Verinin Yönetimi

Bulut Bilişim

Mobil Kütüphaneler

Hibrid Kütüphaneler

Otomasyon Sistemleri

Elektronik Belge Yönetimi

Belge Yönetiminde Sistem Analizi

Arşiv Yönetiminde Dönüşüm Stratejileri

*YÖNETİM

Bilgi ve Belge Yönetiminde Post Modern Yönetim Anlayışı; Yöntemler, Teknikler, Modeller

Bilgi Profesyonellerinin Lider Yönetici Rolü

Bilgi ve Belge Merkezlerinde Verimli İnsan Kaynağı Yönetimi

Bilgi ve Belge Merkezlerinde Hizmet Kalitesi ve Değişim Yönetimi

Kullanıcı Odaklı Kütüphane ve Arşiv Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi Sürecinde Stratejik Plan

Bilgi ve Belge Merkezlerinde Afet ve Kriz Yönetimi

*BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ EĞİTİMİ: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar

Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla Kütüphanecilik Eğitimi: Yeterlilikler, Sorunlar, Öneriler

Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla Arşivcilik Eğitimi: Yeterlilikler, Sorunlar, Öneriler

Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi: Yeterlilikler, Sorunlar, Öneriler

Eğitmen, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Yeterlilikleri, Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

*MESLEK PROFESYONELLERİNİN İSTİHDAMI

Türkiye ve Dünyada Arşiv Mevzuatı

Kütüphane Personelinin Uzman Kadro Problemi

Bilgi Profesyonellerinin Yetkinlikleri ve Yeterlilikleri

Özel Sektör / Kamu İhtiyacı

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve Bilgi Profesyonellerinin İstihdam Sorunu

*DİĞER

Girişimcilik

İnovasyon

Üniversiteler Arasında Mesleki Eğitimde Standartlaşma

Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında, Öğrenci Kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Önemi ve Yeterlilikleri

Proje ve Uygulama Çalışmaları

Diğer

Bu sayfa I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 22.04.2014 09:54:12 tarihinde güncellenmiştir.