I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

Bilimsel Program


25 NİSAN 2014 CUMA

09:00-10:00 Kayıt / Çay-Kahve


10:00-11:00 Açılış Konuşmalar

Ceren BAYAZITLI (Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü Başkanı)

Ufuk Mazlum (Kültür Paylaşım Platformu)

Prof.Dr. Hamza KANDUR (Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı)

Kadir TOPBAŞ (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

Hüseyin Avni MUTLU (İstanbul Valisi)

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU (Avrupa Birliği Bakanı)

 

11:00-11:30 İBB Zihinsel Engelliler Korusu

 

11:30-13:00 I.Oturum

KÜTÜPHANECİLİKTE İNOVATİV ÇALIŞMALAR- Oturum Başkanı - Doç. Dr. Asiye Kakırman YILDIZ

Üniversite Kütüphanelerinde Değişim Yönetimi : Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Kütüphanelerde Pop-Kültür Uygulamaları

Marmara'dan Ağrı'ya Kütüphane Projesi

Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması

Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde Uygulamanın Önemi : Stajlar Üzerine Bir Araştırma

Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin Okuma ve Kütüphane Kullanımı Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma : Pınarhisar MYO Örneği


13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 II.Oturum

ULUSLAR ARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ EĞİTİMİ ve UYGULAMALARI -Oturum Başkanı -Öğr.Gör.Dr. Lale ÖZDEMİR

Dünden Bugüne Kıbrıs Türk Kütüphaneciliği

Türkiye ve İngiltere’de Lisans Düzeyinde Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi

Short review on Information Science Education Program in Crotia

Kütüphaneler ve Girişimcilik : Kütüphaneye 'Gir'iş

 

15:00-15:30 Çay-Kahve Arası

15:30-16:30 III.Oturum

BİLGİ PROFESYONELLERİNİN MESLEKTEN BEKLENTİLERİ ve MESLEĞE YAKLAŞIMLARI - Oturum Başkanı - Prof.Dr. Kemalettin KUZUCU

Türkiye'deki Kamu Kurumlarında Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunlarının İstihdam Sorunu

Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Perspektifiyle Akademik Kadrodan Beklentiler

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4.Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Beklentileri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları


16:30-17:00 Çay-Kahve Arası

17:00-18:00  IV.Oturum

BİLGİ PROFESYONELLERİNİN KİŞİSEL ve MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ - Oturum Başkan ı- Araş.Gör.Dr.Bahattin YALÇINKAYA

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Alan Dışı Bilinirliği

Bilgi Profesyoneli Adayı Olarak BBY Son Sınıf Öğrencileri Ne Kadar Yetkin?

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (MÜFEF) ‘nde Mezun Statüsünde Olan Öğrencilerin Sahip Olması Gereken Bilgi Liderliği Yetkinlikleri ve Sahada Karşılaşılan Problemler

BBY Öğrencilerinin Rekreasyon Analizi


19:00-22:00 Gala Yemeği (1453 Topkapı Sosyal Tesisi)


 

26 NİSAN 2014 CUMARTESİ

 

09:30-11:00  V.Oturum

KURUMSAL ARŞİVLER, ARŞİVCİLİK VE DİJİTALLEŞTİRME - Oturum Başkanı - Doç. Dr. Oğuz İCİMSOY

Arşiv Yönetimi Marmara Üniversitesi FEF Arşivi Yeniden Yapılanma Süreci

Marmara Üniversitesi Rektörlük Arşivinin Düzenlenmesi ve Tanımlanmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Temel Gereksinimler

Kurumsallaşma Yolunda Elektronik Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Araştırma Yaparken Veritabanı Kullanım Alışkanlığı ve Sorunları

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Arşivcilik Eğitimi Analizi

Güvenli Elektronik İmza

 

11:00-11:30 Çay Kahve Arası

11:30-12:30 Ara Konuşmacılar - Mrs. Helen Potter - Prof. Dr. John N. Gathegi

12:30-13:30 Öğle Yemeği

 

13:30-15:00  VI.Oturum

KÜTÜPHANE YÖNETİMİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARINDA DEĞİŞEN PERSPEKTİFLER - Oturum Başkanı - Araş. Gör. Özgür POLAT

Türkiye'deki Yazma Eser Kütüphanelerinde Afet Sorunu

Üniversitesi Kütüphaneleri Açışından Sosyal Ağlar

Görme Engellilerin Bilgiye Erişimi

İstanbul'daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler

Çocuk Kütüphanelerinde Afet Yönetimi Planı Var mı?

Ankara Oyuncak Kütüphanesi

 

15:00-15:30 Çay Kahve Arası

15:30-17:00 VII.Oturum

Öğrencilerin ve Kurumların Bilgi / Medya Okuryazarlığı Yetkinlikleri - Oturum Başkanı - Doç. Dr. Berat BİR

Üniversite Kütüphaneleri ve Bina İçinde Görsel Okuryazarlık

Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Yetkinliklerinin Analizi

Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlikleri

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversite Kütüphaneleri İlişkisi

Çocuklara Medya Okuryazarlığı Yetkinliğinin Kazandırılmasında Kitabın ve Ailenin Rolü

Gelişmiş Ülkelerde Medya Okuryazarlığı ve Türkiye


17:00-18:00 Ödül Töreni ve DeğerlendirmeBu sayfa I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 23.04.2014 17:44:31 tarihinde güncellenmiştir.