I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

Bildiri Kriterleri

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 

  1. Lisans düzeyinde sunulacak bildirilerin (poster hariç) en az 4 kişilik öğrenci grupları tarafından hazırlanması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki bildirilerde tek kişilik başvurular da kabul edilecektir.
  2. Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar) içermelidir.
  3. Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 3 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.
  4. Poster olarak sunulacak çalışmalar 70x100 cm ebatlarında hazırlanmalıdır.
  5. Birinci satıra çalışmanın başlığı büyük harfler ile, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvan yazılmadan yazılmalı, bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmelidir. Yazarların varsa akademik unvanları, kurumları ve adresleri dipnot olarak yazılmalıdır. Başlık ve yazar isimleri ortalı olarak ayarlanmalıdır.
  6. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır. Paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
  7. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri, daha sonra bildirilecek olan tam metin formatına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kongre kitabına basılacaktır.
  8. Bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek geri dönüş yapılacaktır.
  9. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 21 Mart 2014 tür.
  10. Hazırlanan bildiri özeti sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (Büşra Yıldırım: byildirim.doc gibi) kaydedilmelidir.

 

Özet Bildiri Değerlendirme Kriterleri:

• Güncellik

• Özgünlük

• Alana Katkısı

• Tema ve Başlıklarla İlgisi

• Yöntemin Açıklayıcılığı

 

Bildirinin Başlığı

 

 

 

Yazar Adları,

Çalıştıkları Kurumlar,

e-posta adresleri

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın Amacı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın Yöntemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beklentiler ve   Bulgular  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

 

 

 

 

Anahtar

Kelimeler

 

 

 

Bu sayfa I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 14.01.2014 13:45:17 tarihinde güncellenmiştir.