Davet

 

I.ULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü, Kültür Paylaşım Platformu’nun gerçekleştireceği I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi  “Bilgi ve Belge Yönetiminde Vizyoner Devrim” ana teması ile 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da  (Cemal Reşit Rey Kongre Salonu) yapılacaktır.

Kongre temel olarak; Türkiye’de ve yurtdışında Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim ve öğretim veren üniversitelerin; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirip,   bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları,  karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacakları ve geleceğin bilgi profesyonelleri olarak, alana katma değer yaratabilecekleri bir akademik düzeyde platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Kongrenin en önemli misyonu; gerek Türkiye, gerekse yurt dışından pek çok üniversite öğrencisinin katılacağı ‘’Dünya Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Buluşması’’ gibi çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olmasıdır.

"Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi" kapsamında; Üniversite öğrencilerinin gözüyle, mesleki eğitimde karşılaşılan sorunların ve değerlendirmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması öngörülmektedir. Bu bağlamda; üniversite öğrencilerinden gelen Bilgi ve Belge Yönetimi alanıyla ilgili bildiriler,  poster sunumları,  akademisyenlerden oluşan Bilim Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme aşamasından sonra, kongre oturumlarında tartışmaya sunulacaktır. Ayrıca, alanla ilgili öğrencilerin katkıda bulunacağı fotoğraf, resim, el sanatları atölyeleri ve koro çalışmaları kongre boyunca sergilenecektir. Bununla beraber kongrede sunulacak bildiriler, hazırlanacak Kongre Bildiri Kitapçığında da yayımlanacaktır. Kongrenin heyecan verici aşamalarından birisi de; ilgili alanda yılın projesi, kütüphanesi, kütüphanecisi, kullanıcısı ve yazarı gibi kategorilerde motivasyon sağlamak amacıyla, ödüllerin verileceği bir ödül töreni gerçekleştirmektir.

Toplumumuzun bilgi ve belge yönetimi bölümünün farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız İstanbul’da gerçekleşecek kongremize katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

 

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü

Kültür Paylaşım Platformu


 

FIRST INTERNATIONAL INFORMATION AND MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENT CONFERENCE

 “The Visionary Revolution in Information and Records Management” themed First International Information and Management Department Student Conference will take place during 25-27 April 2014 at the Cemal Reşit Rey Congress centre in Istanbul under the auspices of the Information and Records Management Department of the University of Marmara, Istanbul Metropolitan Municipality, Information Club of the University of Marmara and the Cultural Sharing Platform.

The Conference primarily aims to create a platform at academic level for students both undergraduate and postgraduate of universities both in Turkey and abroad to come together to add value to the field by sharing and exchanging ideas and experiences as the information professionals of the future.

The most important mission of the conference is the fact that it will host the ‘’World Information and Records Management Department Student Meeting,’’ which is a very important meeting and will see university students attend from both Turkey and abroad.

 It is envisaged that within the scope of the "International Information and Records Management Department Student Conference" that all aspects of the issues encountered in the instruction of the field and its analysis will be examined from the students’ point of view. Within this context, relevant abstracts related to the field of Information and Records Management and poster presentations submitted by university students will be debated at panels following their assessment by academics on the Scholarship Committee. In addition, photographs, pictures, crafts workshops and choir recitals made possible by the contribution of students will be exhibited throughout the duration of the conference. The text of the presentations of the conference will also be published in the Conference Proceedings Booklet. One of the exciting stages of the conference is that an award ceremony will take place for categories such as project, library, librarian, user and writer of the year in relevant areas in order to ensure motivation.

We will be honoured by your presence at our conference, which will take place in Istanbul, which we believe will raise the awareness of information and records management departments.Bu sayfa I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi tarafından en son 05.01.2014 23:36:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM